Press & News

People are different and so is their cancer, patients should be treated individually.

2cureX lanserar svensk version av sin hemsida

December 11, 2017

News

2cureX AB (”2cureX”) meddelar härmed att bolaget, som en tjänst för sina svenska investerare, har skapat en svensk version av bolagets hemsida (www.2curex.com). Bolaget önskar samtliga varmt välkomna att besöka den nya sidan, vilken hittas under följande länk: www.2curex.se.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2cureX.com
Telefon: +45 22 11 53 99
http://www.2cureX.com/

Om 2cureX
2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat™ inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).