Press releases & news

 

Idag inleds teckningstiden i 2cureX AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

2017-10-13

Press Releases

Idag, den 13 oktober 2017, inleds teckningstiden i 2cureX AB:s (“2cureX”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 27 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs 2cureX totalt cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av IndiTreat™, vilket inkluderar CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation, etablering av intäktsstrategier samt etablering av ytterligare valideringssiter i Tyskland, England och Frankrike. 2cureX har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt på 2cureX:s (www.2curex.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Sedermera Fondkommission är 2cureX:s finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

 

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. IndiTreat™ är utvecklad och kliniskt testad på fler än 900 patienter med lovande resultat. Initialt är 2cureX inriktat mot kolorektalcancer (cancer i tjocktarmen) men metoden är tillämpbar på ytterligare cancerindikationer. Bolaget har blivit utvalt av EU:s Horizon 2020-program att erhålla bidrag om totalt cirka 29 MSEK under de kommande tre åren. Bidraget ska bland annat finansiera den pågående slutliga kliniska valideringsstudien.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 13 – 27 oktober 2017.
  • Teckningskurs: 7,80 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 350 000 aktier, motsvarande 18 330 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 000 000 aktier, motsvarande 15 600 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier (5 460 SEK).
  • Antal aktier innan nyemission: 8 000 000 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 62,4 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,2 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen från bl.a. medgrundare, styrelse och ledning.
  • Notering på First North: Aktien i 2cureX är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 24 november 2017.

 

Memorandum, teaser, anmälningssedel och teckning via Bank-ID

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt på bolagets (www.2curex.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till 2cureX i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

 

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10
http://www.sedermera.se/

 

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:
Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2cureX.com
Telefon: +45 22 11 53 99
http://www.2cureX.com/

 

Om 2cureX

2cureX är ett danskt bolag, med rötter i bolaget Carlsberg Research Center, som utvecklar en metod vid namn IndiTreat™ vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat™ har även potential att användas inom andra cancerindikationer. 2cureX har exempelvis positiva resultat inom bröst-, äggstocks- och njurcancer.

Contact information

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen Ø, Denmark| Phone: +45 2211 5399| E-mail: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint