Because cancer patients are individuals

Affärsidé

2cureX affärsidé är att förbättra cancerbehandlingen av den enskilda patienten

Med den unika IndiTreat™-metoden kan onkologen välja den optimala behandlingen för varje enskild cancerpatient (”personalised medicine”). Detta är möjligt genom att små tumörer odlas från patientens cancer som därefter utsätts för både standard kemoterpeutika och nya mediciner utanför patienten. Efter denna screeningsprocess kan därför den mest effektiva medicinen ges till patienten.

Korrekt medicinsk behandling är av största vikt för att bekämpa cancer.

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 777718.

Privacy Policy | Imprint