Because cancer patients are individuals

2cureX - Individanpassad cancerbehandling

2cureX verkar för att förbättra cancerbehandling med den enskilde patienten i fokus.

Genom att testa patientens cancerceller kring dess känslighet mot godkända cancerläkemedel hjälper IndiTreat® onkologen att välja den mest effektiva behandlingen för den enskilde cancerpatienten.

IndiTreat® förutspår inte, utan mäter behandlingens effektivitet respektive resistans för den enskilde cancerpatienten. Den rätta individuella cancerbehandlingen besparar patienten onödiga sidoeffekter och gör läkemedelsinköp mer kostnadseffektiva.

Vision

Att etablera IndiTreat® som en global standard för att mäta en enskild cancerpatients respons till olika läkemedelsbehandlingar.

Mission

Att göra skillnad på riktigt för enskilda cancerpatienter runt om i världen genom att para ihop den optimala terapin med de enskilda behandlingsbehoven.

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Detta projekt har erhållit finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020 SME-Instrument Program under bidragsavtalsnummer 777718.

Privacy Policy | Imprint