Pressmeddelanden & nyheter

 

2cureX omstrukturerar styrelsen och förbereder finansieringsrunda om 25 Mkr (BioStock)

2019-03-14

Nyheter

Läs den här

Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint