Investerare

 

MicroCaT

Micro-tumor Guided Cancer Therapy Selection

  • MicroCaT är ett 2cureX-project som är till fullo finansierat av ett bidrag om 3 MEUR från EU:s Horizon 2020 SME Instrument Program. Målsättningen med MicroCaT är att slutföra den kliniska valideringen av 2cureX:s IndiTreat®-produkt och inleda marknadslanseringen.
  • MicroCaT inleddes i februari 2018 och kommer att pågå i 36 månader.
  • Partners till MicroCaT-projektet är cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien samt även patientorganisationen Digestive Cancers Europe (www.digestivecancers.eu). Involveringen av Europas största patientorganisation inom kolorektalcancer är avgörande eftersom 2cureX ser ett aktivt utbyte mellan sjukhusprofessionen och patienter som nyckel i framtida behandling av cancerpatienter.
  • Bidraget säkerställer att 2cureX till fullo kan genomföra den multinationella kliniska valideringen av IndiTreat® inom kolorektalcancer. Härutöver understödjer det även närvaro i nyckelländer i Europa samt initierad marknadslansering av IndiTreat®.

Detta projekt har erhållit finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020 SME-Instrument Program under bidragsavtalsnummer 777718.

MicroCat projektdetaljer

Förkortning: MicroCaT
Bidragsavtalsnummer: 777718
Varaktighet: 36 månader
Startdatum: 1 februari 2018

Ämne: SMEInst-05-2016-2017
(Stöd till innovativa små och medelstora bolag inom sjukvårdsbioteknik)

Finansiering: 3 MEUR
Finansieringsprogram: SME Instrument Phase 2


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint