Investerare

 

Nasdaq Stockholm First North

Bolaget har varit noterat på NASDAQ Stockholm First North sedan den 24 november 2017.

2cureX handlas under symbolen “2CUREX” och har ISIN-koden SE0010468124.

Bolagsbeskrivning

2cureX – Bolagsbeskrivning (.pdf)

Ägarförhållande

Ägarförhållande per den 28. september 2018

Ägare Antal aktier Procent
OT 311 ApS* 3 756 304 36,3
ClearStream Banking S.A. 1 683 198 16,3
FORCE Technology 1 019 904 9,9
Sydbank A/S 583 119 5,6
Grith Hagel 596 723 5,8
SV Handelsbanken Copenhagen Branch 562 720 5,4
Övriga aktieägare 2 148 032 20,8
Total 10 350 000 100

* OT311 ApS ägs till 100 % av styrelseledamot och VD Ole Thastrup

Insynsregistret för transaktioner av styrelse och ledande befattningshavare kan hittas här: : https://marknadssok.fi.se

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint