Investerare

 

Nasdaq Stockholm First North

Bolaget har varit noterat på NASDAQ Stockholm First North sedan den 24 november 2017.

2cureX handlas under symbolen “2CUREX” och har ISIN-koden SE0010468124.

Bolagsbeskrivning

2cureX – Bolagsbeskrivning (.pdf)

Ägarförhållande

Ägarförhållande per den 31. mars 2020

Ägare Antal aktier Procent
OT 311 ApS* 3 778 304 30,42
ClearStream Banking S.A. 1 606 463 12,93
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 068 996 8,61
Grith Hagel 619 735 4,99
Övriga aktieägare 5 039 188 40,66
Total 12 420 000 100

* OT311 ApS ägs till 100 % av styrelseledamot och VD Ole Thastrup

2cureX avslutade en företrädesemission på 2 070 000 aktier den 28 juni 2019 och höjde det totala antalet aktier från 10 350 000 till 12 420 000. Ägarstrukturen har ändrats i enlighet därmed.

Insynsregistret för transaktioner av styrelse och ledande befattningshavare kan hittas här: https://marknadssok.fi.se


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint