Investerare

 

Nasdaq Stockholm First North

Bolaget har varit noterat på NASDAQ Stockholm First North sedan den 24 november 2017.

2cureX handlas under symbolen “2CUREX” och har ISIN-koden SE0010468124.

Bolagsbeskrivning

2cureX – Bolagsbeskrivning (.pdf)

Ägarförhållande

Ägarförhållande per den 27. mars 2019

Ägare Antal aktier Procent
OT 311 ApS* 3 778 304 36,5
ClearStream Banking S.A. 1 683 198 16,3
FORCE Technology 1 019 904 9,9
Grith Hagel 596 723 5,8
Övriga aktieägare 3 271 871 31,6
Total 10 350 000 100

* OT311 ApS ägs till 100 % av styrelseledamot och VD Ole Thastrup

Insynsregistret för transaktioner av styrelse och ledande befattningshavare kan hittas här: : https://marknadssok.fi.se

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint