Investerare

 

Rapporter

2020

Extra bolagsstämma 2020

Fullmaktsformulär – 2cureX AB

Delårsrapport

2cureX Halvårsrapport för det första halvåret (.pdf)
2cureX Delårsrapport för första kvartalet (.pdf)

Årsstämma 2020

2cureX Årsredovisning 2019 (.pdf)
Fullmaktsformulär – Årsstämma 2020 (.pdf)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2020 (.pdf)


2019

Årsredovisningar

2cureX Årsredovisning 2019 (.pdf)
2cureX_Bokslutskommunike_2019 (.pdf)

Delårsrapport

2cureX Delårsrapport för det tredje kvartalet (.pdf)
2cureX Halvårsrapport för det första halvåret(.pdf)
2cureX Delårsrapport för första kvartalet(.pdf)

Årsstämma 2019

2cureX Årsredovisning 2018 (.pdf)
Fullmaktsformulär – Årsstämma 2019 (.pdf)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2019 (.pdf)

Extra bolagsstämma 2019

Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma – 2cureX AB (.PDF)
Fullmaktsformulär – 2cureX AB (.PDF)


2018

Årsredovisningar

2cureX Årsredovisning 2018(.pdf)
2cureX – Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018(.pdf)

Delårsrapport

2cureX Delårsrapport för tredje kvartalet(.pdf)
2cureX – Halvårsrapport för det första halvåret(.pdf)
2cureX Delårsrapport för första kvartalet(.pdf)

Årsstämma 2018

2cureX – Årsredovisning 2017 (.PDF)
Fullmaktsformulär – Årsredovisning 2018 (.PDF)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2018 (.PDF)

Andra

2cureX – teaser – May 2018 (.PDF)


2017

Årsredovisningar

2cureX Årsredovisning 2017(.pdf)

Bokslutskommuniké

2cureX Bokslutskommuniké 2017(.pdf)


2016

Årsredovisningar

2cureX Annual Report 2016 (danska)(.pdf)
2cureX GmbH Annual Report 2016 (tysk)(.pdf)


2015

Årsredovisningar

2cureX Annual Report 2015 (danska)(.pdf)


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint