Om oss

 

Kliniskt vetenskapligt råd

Nils Brünner

Nils är en erfaren onkolog och professor i läkemedelsdesign och cancerforskning vid Köpenhamns universitet och på Kræftens Bekæmpelse. Nils är en av grundarna av Oncology Venture ApS och är mycket kunnig på kolorektalcancer och läkemedelsutveckling.

Andreas Block

Andreas är en erfaren onkolog och chef för avdelningen för kliniska prövningar vid University Medical Center i Hamburg-Eppendof. Andreas har varit styrelseledamot på Universitetssjukhuset i Hamburg sedan 2015. Andreas har lång erfarenhet av läkemedels och cancerforskning.

Dion Morton

Dion är professor vid Queen Elisabeth sjukhuset i Birmingham. Dion är en ledande kolorektal cancer expert på sjukhuset i Birmingham där han är chef för centrum för Center for Experimental Cancer Medicine.


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint