Om oss

 

Kliniskt vetenskapligt råd

Nils Brünner

Nils är en erfaren onkolog och professor i läkemedelsdesign och cancerforskning vid Köpenhamns universitet och på Kræftens Bekæmpelse. Nils är en av grundarna av Oncology Venture ApS och är mycket kunnig på kolorektalcancer och läkemedelsutveckling.

Andreas Block

Andreas är en erfaren onkolog och chef för avdelningen för kliniska prövningar vid University Medical Center i Hamburg-Eppendof. Andreas har varit styrelseledamot på Universitetssjukhuset i Hamburg sedan 2015. Andreas har lång erfarenhet av läkemedels och cancerforskning.

Henrik Harling

Henrik Harling är en erfaren kolorektalkirurg. Henrik är en av grundarna av den danska kolorektal cancer gruppen (DCCG) där han satt som ordförande från 1994 till 2010. DCCG fastställer riktlinjer för kolorektal cancerbehandling och deltar i besluten om införande av nya diagnostiska tekniker i Danmark.

Dion Morton

Dion är professor vid Queen Elisabeth sjukhuset i Birmingham. Dion är en ledande kolorektal cancer expert på sjukhuset i Birmingham där han är chef för centrum för Center for Experimental Cancer Medicine.

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint