Om oss

 

Styrelse

Povl-Andre’ Bendz

Ordförande

Povl-Andre Bendz (1962) är en ledande befattningshavare och investerare. Povl-Andre innehar en M.Sc. från Copenhagen Business School och lång erfarenhet från kommersiella och finansiella uppdrag. Povl-Andre har tidigare varit VD och ägare av Upfron Chromatography under tre år, Executive Vice President och CFO på det danska bolaget Delta Technology under nio år samt vidare lång erfarenhet av styrelsearbete. Povl-Andre har varit styrelseordförande för 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2014. Povl-Andew är oberoende mot både bolag och större ägare.

2cureX aktieägande
51 282 aktier via eget bolag
Övriga styrelseuppdrag
Agilco Aps
Upfront Chromatography A/S
UpLix P/S

Jørgen Drejer

Styrelseledamot

Jørgen (1955) är VD och huvudägare i det börsnoterade företaget Saniona AB. Jørgen är en erfaren entreprenör och har tidigare grundat ett stort antal bioteknikföretag, bland annat NsGene och Sophion Biosciences. Jørgen är medlem i danska Ingenjörshögskolan och har även varit styrelseledamot i det danska forskningsrådet för självständig forskning. Jørgen har en doktorsexamen i neurobiologi från Köpenhamns universitet och är författare till mer än 75 vetenskapliga artiklar. Jørgen har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2017. Jørgen är oberoende gentemot både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
12 820 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Azign Bioscience A/S
Saniona AB
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S

Juan Farré

Styrelseledamot

Juan (1965) är CTO i det danska företaget Force Technology. Juan har lång erfarenhet av affärsutveckling inom teknikföretag. Juan har lett flera globala försäljningsorganisationer. Juan har bott i fyra länder, arbetat i mer än 40 länder och talar 8 språk. Juan har en doktorsexamen i teknik. Juan har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2017. Juan är oberoende gentemot företaget men beroende av större ägare

2cureX aktieägande
0 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Delta Care A/S
Delta ny-Bizz A/S
Delta Reader A/S
Force Certification A/S
Force Technology Asia Holding A/S
Ictalcare A/S
Syddansk innovation A/Std>

Simon Hesse Hoffmann

Styrelseledamot

Simon (1978) har lång erfarenhet av finansiering, vilket inkluderar finansiell strategi, likviditetshantering, riskhantering och kassaflödeskontroll. Simon är styrelseledamot i WireOnAir A/S, ett företag specialiserat på trådlös teknik inom mjuk och hårdvara. Simon har en magisterexamen i ekonomi och internationell verksamhet från Copenhagen Business School. Simon har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2017. Simon är oberoende gentemot både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
0 aktier
Övriga styrelseuppdrag
JHO Holding ApS
WireOnAir A/S

Timm Jessen

Styrelseledamot

Timm (1962) är en av grundarna av 2cureX och har varit styrelsemedlem i 2cureX sedan 2006. Timm är också en av grundarna av Topas Therapeutics och är dess nuvarande VD. Timm startade sin kommersiella karriär i Hoechst AG, där han satt i företagets lednings och strategiteam. Timm har även arbetat som CSO och COO för EcotecOAI, där han spelade en nyckelroll i företagets strategiska beslut att initiera program för läkemedelsutveckling. Timm är oberoende gentemot både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
583 902 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Topas Theraoeutics GmbH

Ulrich Spengler

Styrelseledamot

Ulrich (1967) är grundare av Altona Diagnostics GmbH och har lång erfarenhet inom in vitro diagnostik, produkt och företagsutveckling. Före etableringen av Altona Diagnostics GmbH grundade Ulrich diagnos bolaget Artus GmbH, som förvärvades av QIAGEN i 2005. Ulrich är styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2013.  Ulrich är beroende av både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
1 099 296 aktier via delägda bolag
Övriga styrelseuppdrag
Altona Diagnostics GmbH
LISCO Investment-och konsultföretag GmbH

Ole Thasstrup

Styrelseledamot

En av grundarna av 2cureX. Han har varit styrelseledamot i 2cureX sedan 2006. Ole (1953) är även professor vid Köpenhamns universitet. Före 2cureX var Ole chef för Carlsberg Biosector där han ansvarade för Carlsbergs biomedicinska forskning. Innan tiden på Carlsberg var Ole den vetenskapliga grundaren och Chief Scientific Officer för BioImage A/S (nu Thermo Fisher BioImage) som knoppades av från Novo Nordisk A/S. Ole är beroende av företaget men oberoende gentemot större ägare.

2cureX aktieägande
3 778 304 aktier via eget bolag
Övriga styrelseuppdrag
OT311 ApS

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint