Om oss

 

Styrelse

Povl-Andre’ Bendz

Ordförande

Ordförande i 2cureX AB och 2cureX A/S

Povl-Andre 'Bendz (1962) är en verkställande direktör och investerare.

Povl-Andre innehar en M.Sc. från Copenhagen Business School och lång erfarenhet från kommersiella och finansiella uppdrag inom Medtech och Biotech. Povl-Andre 'har tidigare varit VD och ägare på Upfront Chromatography i 3 år, Executive Vice President och CFO på det danska företaget Delta Technology i nio år och har lång erfarenhet av styrelsearbete.

Povl-André har varit ordförande i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2014.

2cureX aktieägande och teckningsoptioner
51 282 aktier via eget bolag
67 232 teckningsoptioner
Övriga styrelseuppdrag
Agilco Aps
IMARTA Holding S.A.
Thornæs Destilleri APS
Independense
Anslutet till ledningen, företaget och större aktieägare

Jørgen Drejer

Styrelseledamot

Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S

Jørgen Drejer (1955) är CSO och huvudägare i företaget Saniona AB.

Jørgen är en erfaren entreprenör och har tidigare grundat ett stort antal bioteknikföretag. Jørgen är medlem i danska akademin för ingenjörsvetenskaper och har också varit chef för danska forskningsrådet för oberoende forskning. Jørgen har en doktorsexamen i neurobiologi från Köpenhamns universitet och är författare till mer än 75 vetenskapliga artiklar.

Jørgen har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A / S sedan 2017.

2cureX aktieägande och teckningsoptioner
12 820 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Azign Bioscience A/S
Saniona AB
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S
Independense
Anslutet till ledningen, företaget och större aktieägare

Camilla Huse Bondesson

Styrelseledamot

Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S

Camilla Huse Bondesson (1958) är verkställande direktör och styrelseledamot i medicintekniska företag.

Camilla har en Executive MBA från Stockholms universitet.

För närvarande är hon styrelseordförande i Gradientech AB, Immuneed AB och TdB Labs AB. Camilla har över trettio års internationell operativ och strategisk erfarenhet från ledande befattningar i företag inom bioteknikområdet, bland annat som chef för Behring Diagnostica AB, internationell produktchef för Biacore, marknadschef för Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare Life Sciences) och VP Marknadsföring för Gyros AB. Sedan 2004 arbetar Camilla som konsult och partner på Conlega, ett konsultföretag med fokus på Life Science.

Camilla har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2019 och 2cureX A / S sedan 2019. Camilla är oberoende gentemot både företag och större ägare

2cureX aktieägande och teckningsoptioner
33 472 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Gradientech AB
Immuneed AB
TdB Consultancy AB
Independense
Anslutet till ledningen, företaget och större aktieägare

Timm Jessen

Styrelseledamot

Styrelseledamot i 2cureX AB och 2cureX A/S

Timm Jessen (1962) är grundare av 2cureX och VD för Topas Therapeutics.

Timm har en doktorsexamen i biokemi.

Timm är grundare och vd för Topas Therapeutics. Timm började sin kommersiella karriär i Hoechst AG, där han var medlem i företagets bioteknikhantering och strategiteam. Timm har också varit CSO och COO för Ecotec, där han spelade en viktig roll i företagets strategiska beslut att initiera läkemedelsutvecklingsprogram. Timm är oberoende gentemot både företag och större ägare. Timm är grundare och vd för Topas Therapeutics GmbH i Hamburg.

Timm har varit styrelseledamot i 2cureX A / S sedan 2006 och 2cureX AB sedan 2017

2cureX aktieägande och teckningsoptioner
583 902 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Topas Theraoeutics GmbH
Independense
Anslutet till ledningen, företaget och större aktieägare

Ole Thasstrup

Styrelseledamot

Styrelseledamot och VD för 2cureX AB och 2cureX

Ole Thastup (1953) En av grundarna av 2cureX. Han har varit styrelseledamot och VD för 2cureX sedan 2006.

Ole har en MS i farmaci och en doktorsexamen i farmakologi och medicinsk kemi. Ole är också professor vid Köpenhamns universitet. Innan 2cureX var Ole chef för Carlsberg Biosector där han var ansvarig för Carlsbergs biomedicinska forskning. Innan dess var Ole den vetenskapliga grundaren och Chief Scientific Officer för BioImage A / S (nu Thermo Fischer BioImage) som spinnades ut från Novo Nordisk A / S. Ole är uppfinnare av flera familjer med globalt utfärda patent. Han hade rådgivit flera riskkapitalfonder och är medlem i beviljande institutioner (t.ex. Novo Nordisk Foundation)

2cureX aktieägande och teckningsoptioner
3 778 304 aktier via eget bolag
Andra styrelseuppdrag
OT311 APS
Independense
Anslutet till ledningen, företaget och större aktieägare


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint