Om oss

 

Styrelse

Povl-Andre’ Bendz

Ordförande

Povl-Andre Bendz (1962) är en ledande befattningshavare och investerare. Povl-Andre innehar en M.Sc. från Copenhagen Business School och lång erfarenhet från kommersiella och finansiella uppdrag. Povl-Andre har tidigare varit VD och ägare av Upfron Chromatography under tre år, Executive Vice President och CFO på det danska bolaget Delta Technology under nio år samt vidare lång erfarenhet av styrelsearbete. Povl-Andre har varit styrelseordförande för 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2014. Povl-Andew är oberoende mot både bolag och större ägare.

2cureX aktieägande
51 282 aktier via eget bolag
Övriga styrelseuppdrag
Agilco Aps
Upfront Chromatography A/S
UpLix P/S

Jørgen Drejer

Styrelseledamot

Jørgen (1955) är VD och huvudägare i det börsnoterade företaget Saniona AB. Jørgen är en erfaren entreprenör och har tidigare grundat ett stort antal bioteknikföretag, bland annat NsGene och Sophion Biosciences. Jørgen är medlem i danska Ingenjörshögskolan och har även varit styrelseledamot i det danska forskningsrådet för självständig forskning. Jørgen har en doktorsexamen i neurobiologi från Köpenhamns universitet och är författare till mer än 75 vetenskapliga artiklar. Jørgen har varit styrelseledamot i 2cureX AB sedan 2017 och 2cureX A/S sedan 2017. Jørgen är oberoende gentemot både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
12 820 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Azign Bioscience A/S
Saniona AB
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S

Camilla Huse Bondesson

Styrelseledamot

Camilla Huse Bondesson, född 1958, är en väl erfaren styrelseledamot inom medicin- och bioteknik. Camilla Huse Bondesson har en Executive MBA från Stockholms universitet. För närvarande är Camilla Huse Bondesson styrelseordförande för Gradientech AB, Immuneed AB och TdB Consultancy AB. Camilla Huse Bondesson har även över trettio års internationell operativ erfarenhet från seniora positioner på bolag inom medicin- och bioteknik, bland annat som General Manager för Behring Diagnostica AB, International Product Manager för Biacore, Marketing Director för Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare Life Sciences) samt VP Marketing för Gyros AB. Sedan 2004 arbetar Camilla Huse Bondesson som konsult och partner på Conlega AB, ett konsultföretag inriktad på Life Science.

2cureX aktieägande
33 472 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Gradientech AB
Immuneed AB
TdB Consultancy AB

Timm Jessen

Styrelseledamot

Timm (1962) är en av grundarna av 2cureX och har varit styrelsemedlem i 2cureX sedan 2006. Timm är också en av grundarna av Topas Therapeutics och är dess nuvarande VD. Timm startade sin kommersiella karriär i Hoechst AG, där han satt i företagets lednings och strategiteam. Timm har även arbetat som CSO och COO för EcotecOAI, där han spelade en nyckelroll i företagets strategiska beslut att initiera program för läkemedelsutveckling. Timm är oberoende gentemot både företag och större ägare.

2cureX aktieägande
583 902 aktier
Övriga styrelseuppdrag
Topas Theraoeutics GmbH

Ole Thasstrup

Styrelseledamot

En av grundarna av 2cureX. Han har varit styrelseledamot i 2cureX sedan 2006. Ole (1953) är även professor vid Köpenhamns universitet. Före 2cureX var Ole chef för Carlsberg Biosector där han ansvarade för Carlsbergs biomedicinska forskning. Innan tiden på Carlsberg var Ole den vetenskapliga grundaren och Chief Scientific Officer för BioImage A/S (nu Thermo Fisher BioImage) som knoppades av från Novo Nordisk A/S. Ole är beroende av företaget men oberoende gentemot större ägare.

2cureX aktieägande
3 778 304 aktier via eget bolag
Övriga styrelseuppdrag
OT311 ApS


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint