Produkter

 

IndiTreat™-CRC

2cureX har utvecklat IndiTreat™-testet, som hjälper läkare och annan vårdpersonal att bestämma optimal behandling för de enskilda cancerpatienterna genom en snabb, effektiv och heltäckande strategi.

IndiTreat™ använder ett litet tumörprov från patienten för att skapa ett stort antal 3-dimensionella mikrotumörer i laboratoriet. Med hjälp av dessa mikrotumörer testar IndiTreat™ alla tillgängliga kemoterapier och nya behandlingar. Med IndiTreat™ har behandlaren svaret inom 14 dagar efter provtagningen. Detta möjliggör ett snabbt val av optimal behandling och medför bättre och kostnadseffektivare behandling.

IndiTreat™-CRC är utformad för att optimera den medicinska behandlingen för kolorektal cancerpatienter.

IndiTreat™-CRC är för närvarande kliniskt validerade i en multinationell klinisk prövning.

Kontaktinformation

Laboratorium: 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint