Produkter

 

IndiTreat® test

IndiTreat® – CRC Kolorektalcancer (CD-IVD)
2cureX-utvecklade IndiTreat®-testet.
IndiTreat® parar ihop den enskilde cancerpatienten men den mest effektiva cancerbehandlingen.

Från ett litet vävnadsprov (primärt tumör eller metastas) genererar vi tusentals 3D mikrotumörer (tumöroider) som har samma egenskaper som tumören/metastaserna i den enskilde patienten. Tumöroiderna utmanas av enskilda läkemedel och/eller läkemedelskombinationer. Patienten kommer omedelbart efter slutförande av testet att behandlas väglett av IndiTreat®. Detta möjliggörs eftersom samtliga behandlingar som testas har godkänts av hälsomyndigheter. Testpanelen av behandlingar är anpassade enligt läkarens val.

Nyckelfördelar med IndiTreat®

  • Förmåga att förse patienter med individanpassade cancerbehandlingar
  • Ingen tid slösad på behandlingsbeslut som inte gynnar patienten
  • Undviken tumörresistans besparar patienten sidoeffekter och är kostnadseffektivt för samhället
  • Implementering av IndiTreat® är enkelt och stör inte andra onkologiprocesser

IndiTreat® kommer att ge vårdgivare tillförsikt att patienter behandlas individuellt, för att angripa respektive tumör på mest effektivt sätt.

IndiTreat® finns tillgängligt som ett CE-IVD-validerat test.

För mer information, vänligen kontakta 2cureX

E-post: info@2cureX.com
Telefon: +45 2211 5399

3D Micro-tumor (Tumoroid)


Prenumeration på nyheter och pressreleaser från 2cureX

Språk Typ av nyhet
Din information

Data storage policy


Kontaktinformation

2cureX, Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark| Telefon: +45 2211 5399| E-post: info@2curex.com

Privacy Policy | Imprint