2cureX AB nominerar Dr. Michael Schaefer till styrelsen

May 12 | 2022

Dr. Michael Schaefer har föreslagits som ny styrelseledamot i 2cureX AB. Hans erfarenhet av onkologi, laboratorieautomatisering och de asiatiska marknaderna kommer att vara av stort värde för företaget i det nuvarande skedet av dess expansion.

Dr. Schaefer är biolog och kemist från universitetet i Mainz (Tyskland). Han inledde sin professionella bana vid E. Merck Darmstadt, inom mikrobiologi och celldiagnostik. Han gick senare till Bayer Diagnostics, där han i rollen som marknadschef för hematologi och laboratorieinformationssystem ledde bolaget till en ledande ställning på marknaden. När han 1993 utsetts till regionschef för Sydostasien, med bas i Singapore, ökade han bolagets omsättning femfaldigt under de följande fyra åren.

Han började 1997 hos Sysmex Corporation med uppdraget att leda verksamheten inom EMEA-området, och förde under en tjugoårsperiod upp bolaget till marknadsledande ställning inom laboratoriehematologi, koagulation och urinanalys med försäljning om cirka en halv miljard euro. Under tiden etablerade han och var ansvarig för de flesta av de nära 30 Sysmex-filialerna inom EMEA.

Under sina senare år på Sysmex utsågs han till Executive VP på Sysmex Corporation i Kobe, Japan, där han som ansvarig för ny affärsutveckling ledde tre större förvärvsprojekt och definierade bolagets globala strategi inom det onkologiska området.

Povl-André Bendz, styrelseordförande för 2cureX AB: ”Det gläder oss mycket att Dr. Schaefer har accepterat nomineringen till styrelsen. Hans erfarenhet av onkologi, laboratorieautomatisering och de asiatiska marknaderna passar väldigt väl in i 2cureX pågående expansion, och vi ser fram emot att få välkomna honom ombord efter årsstämmans beslut.

Jag vill samtidigt tacka Jørgen Drejer, som har bett att få lämna sitt styrelseuppdrag, för den insats han gjort sedan han kom till oss för fem år sedan. Bolaget har dragit stor nytta av hans erfarenhet och hans insikter kring övergången från onoterat till börsnoterat bolag”.