2cureX – Banbrytande cancerbehandlingstest rullas ut – Mangold Insight Analys

October 29 | 2021

Mangold uppdaterar 2cureX, som utvecklat IndiTreat för bättre cancerbehanling, inför den stundande lanseringen i Europa. I en uppdaterad affärsmodell avser bolaget att sälja via distributörer, skala upp produktkedjan och utveckla produktportföljen med fler tester. Tillväxten väntas ta fart under 2022, via fler distributörer, geografiska marknader och sjukhus. Mangold har tagit fram tre olika case som visar på uppsida. 

I ett Basecase ser vi att bolaget kan växa i hög takt och nå 300 miljoner kronor 2027, motsvarande en genomsnittlig tillväxttakt på 98 procent per år. Fler produkter väntas öka patientunderlaget vilket ökar försäljningen betydligt. I vårt Bullcase bedömer vi att fler patienter med kolorektalcancer kunna få ta del av bättre behandling av IndiTreat vilket ökar potentialen väsentligt. I ett Bearcase har vi valt att flytta fram försäljningen vilket också ger en lägre riktkurs men alltjämt uppsida i aktien.  
Mangold rekommenderar Köp i aktien och sätter riktkurs 27,00 kronor i ett Basecase på 12 månaders sikt. Det medför en uppsida på 75 procent.  Mangold bedömer att aktien lär få större uppmärksamhet i takt med att bolaget knyter till sig fler sjukhus i Europa. Strategin med fler IndiTreat tester för varje cancerindikation ökar även potentialen. För Bullcase sätts riktkurs till 51 kronor vilket medför en rejäl uppsida om bolaget lyckas med sin lansering fullt ut. Ett Bearcase, där förskjutningar påverkar medför en riktkurs på 20 kronor.