2cureX fortsätter att uppdatera sin frekvent använda Frågor & Svar-sida på www.2curex.com

July 20 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) offentliggör idag, som en del av sin konstruktiva och aktiva dialog med sina intressenter, att 2cureX Frågor & Svar (Q&A)-sida på bolagets webbplats har uppdaterats: https://www.2curex.com/investors/questions-and-answers / (https://www.2curex.com/investors/questions-and-answers%20/)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99              

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).