2cureX fortsätter sin IP-expansion genom att säkra ett patent på sitt IndiTreat-test i Australien

January 6 | 2020
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar idag beviljandet av ett patent i Australien (AU2015283320A) på sin nyckelprodukt, IndiTreat®. Som tidigare kommunicerats beviljades 2cureX ett europeiskt patent (EP3164709) i augusti 2018, ett amerikanskt patent (US 10,371,665) i november 2019 och ett Hong Kong-patent (HK1237870) i oktober 2019. Dessa patent kommer att gälla fram till juli 2035.

2cureX förbereder för närvarande lanseringen av IndiTreat under 2020. Under denna pre-lanseringsfas är det viktigt för kunder/partners att tekniken är kliniskt validerad och skyddad av en stark patentportfölj. Ett omfattande geografiskt skydd öppnar ytterligare nya kommersiella möjligheter.

IndiTreat® tillhandahåller ett nytt funktionellt test som stöder de befintliga diagnostiska processerna för kliniker för att individualisera cancerbehandling. Tekniken identifierar den läkemedelsbehandling som den enskilda patienten är känslig för och, lika viktigt,  den behandling som patienten är resistent mot.

”Det är ett nöje att se att IndiTreat, under 2cureX:s pre-lanseringsaktiviteter, har mottagits väl av cancercentum, onkologer och patientorganisationer. Det finns ett klart intresse att lägga till ett funktionellt test som IndiTreat i onkologens verktygslåda”, säger Ole Thastrup, VD, och fortsätter; ”En förutsättning för en framgångsrik lansering av IndiTreat är att 2cureX och bolagets kliniska partners har visat klinisk relevans av testet; men dessutom är det en tydlig styrka för vårt IndiTreat-erbjudande att testet är väl skyddat på stora marknader.”

Maarten van der Linden, Chief Business Officer kommenterar; "I våra diskussioner med kommersiella intressenter och potentiella partners är vår rörelsefrihet och ett brett patentskydd avgörande för de kommersiella utsikterna för 2cureX."

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 januari 2020.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design)-testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).