2cureX har ingått avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden

October 8 | 2019
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar idag att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden, för att utvärdera IndiTreats användbarhet i klinisk praxis.

2cureX lanserar IndiTreat®-testet på den europeiska marknaden år 2020. I förberedelse inför detta planerar 2cureX att ingå kommersiella avtal med fyra innovativa cancercenter på utvalda europeiska marknader i slutet av 2019. För 2cureX är sådana samarbeten värdefulla möjligheter att få erfarenhet av IndiTreat®-testet i daglig klinisk praxis.

IndiTreat® tillhandahåller ett nytt funktionellt test som stöder de befintliga diagnostiska processerna för kliniker för att individualisera cancerbehandling. Tekniken identifierar läkemedelsbehandlingen som den enskilda patienten är känslig för och – lika viktigt – mot vilken behandling som patienten är resistent. Avtal som ingås med innovativa cancercenter under förberedelsefasen för lansering ger värdefull information om den praktiska implementeringen av IndiTreat® i det befintliga arbetet med cancervård.

”Att arbeta tillsammans med ett av de största privata cancersjukhusen i Norden är en viktig milstolpe för 2cureX:s väg mot IndiTreat®-lanseringen år 2020”, säger Ole Thastrup, verkställande direktör och fortsätter; ”För att möta förfrågningarna från de kommersiella partners har vi skalat upp vår produktionskapacitet och stärkt det kommersiella teamet. Jag känner därför att 2cureX är väl förberedda inför kommersialiseringen av IndiTreat®.

För att stärka kommersialiseringen driver 2cureX åtta kliniska program, som kontinuerligt tillhandahåller data som kommer att förbättra testets förmåga att identifiera den mest effektiva medicinska behandlingen för varje cancerpatient.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).