2cureX inbjudna att presentera IndiTreat® och klinisk data på ESMO i juni 2018

March 12 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolaget har blivit inbjudet att presentera resultat från den kliniska studien med IndiTreat® vid ESMO World Congress of Gastrointestinal Cancer 2018 i Barcelona den 20-23 juni 2018. ESMO (European Society for Medical Oncology) är Europas ledande medicinska onkologiorganisation med fler än 18 000 experter inom onkologi. IndiTreat®-studien fortlöper enligt plan med de tio första patienterna inkluderade

Den kliniska studien inleddes i Danmark under slutet av oktober 2017 och kommer under innevarande år att expandera till Tyskland (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) och Storbritannien (Queen Elisabeth Hospital Birmingham). Den kliniska studien riktas till patienter med kolorektalcancer i sent stadium. Dessa patienter har en progressiv sjukdom med i de flesta fall metastaser i levern. Denna grupp har en negativ framtidsutsikt och behöver snarast hjälp att identifiera en effektiv behandling.

The ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer är utan tvekan Europas mest viktiga kliniska konferens inom kolorektalcancer-fältet. Det är därför mycket glädjande för oss och våra kliniska partners att bli inbjudna att presentera IndiTreat® och våra kliniska upptäckter under denna konferens”, säger 2cureX:s VD Ole Thastrup och fortsätter ”Kolorektalcancer-patienter med metastaser är i en mycket komplicerad situation. Det är mycket viktigt att inom kort hitta en behandling som kan stoppa eller till och med döda de växande metastaserna. Den kliniska studien adresserar detta problem genom att odla upp ett stort antal mikrotumörer från patientens levermetastaser och behandla dessa med ett brett spektra av behandlingar. Studien, vilken är den första av sitt slag, fortlöper planenligt efter behandlingen av de tio första patienterna.”

IndiTreat® har utvecklats av 2cureX i bolagets laboratorium vid sjukhus i Köpenhamn och Hamburg. Det är förväntat av 2cureX och dess kliniska partners att IndiTreat® ska bli ett standardverktyg för onkologen när denne ska välja den rätta behandlingen för den individuella patienten.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX. 

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

http://www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat® inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).