2cureX inleder kliniskt partnerskap med Skånes universitetssjukhus

April 2 | 2020
Köpenhamn, 2 april 2020 — 2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelade idag att Skånes universitetssjukhus ansluter sig till 2cureX’s internationella nätverket för sjukhussamarbete inom kolorektal cancer.

Sjukvården och sjukhusen kämpar varje dag för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. Samtidigt finns en medvetenhet om att det kommer en vardag när pandemin är över, och att i synnerhet cancerpatienter kommer att behöva kontinuerligt förbättrade behandlingar.

I syfte att validera IndiTreat®-testet kliniskt och göra det tillgängligt för patienter bedriver 2cureX ett utvecklat samarbete med ett antal ansedda cancersjukhus i Europa.  Det har länge funnits en önskan att inkludera ett av de större svenska cancersjukhusen i samarbetet.  Företaget kan därför med stor glädje tillkännage att Skånes universitetssjukhus nu beslutat gå med i samarbetet. Skånes deltagande kommer att stärka arbetet med att validera det kliniska behandlingsutfallet utifrån IndiTreat-testresultaten, och bidrar till att tillgängliggöra individanpassad behandling för svenska patienter.

Jacob Eberhard, överläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus och försöksledare vid LUCC – Lunds universitets cancercentrum, säger: Precisionsmedicin är ett nyckelinstrument för att erbjuda den mest effektiva behandlingen till patienter och för att undvika biverkningar från ineffektiva behandlingar. Funktionell precisionsmedicin, som IndiTreat® är ett exempel på, är en intressant och lovande metod – både för patienter där de rekommenderade behandlingarna enligt internationella riktlinjer är uttömda och för patienter där målet är att identifiera de bästa av behandlingarna som riktlinjerna anger. Vi ser fram emot att delta i samarbetsnätverket”.

Henrik Harling, medicinsk chef, säger: Skånes universitetssjukhus har ett ypperligt rykte och en stor befolkningsbas. Det är därför av stor betydelse för 2cureX att Skåne vill ingå i samarbetet. Vi ser beslutet som ett uttryck för hur viktigt vårt arbete är för cancerpatienterna. Vi hyser inga tvivel om att samarbetet kommer att påskynda tillgången till vår testmetod för svenska patienter med långt gången kolorektal cancer”.

För mer information om 2cureX:
Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020.

Om 2cureX
2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).