2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2020

May 6 | 2021
Copenhagen — May 6, 2021 — Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil och på bolagets hemsida (www.2curex.com).

Årsredovisningen kommer att presenteras för godkännande vid årsstämman den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning.

För att kompensera för den fysiska årsstämman som saknas bjuder 2cureX aktieägare att delta i en direktsänd webbsändning den 28 maj 2021 kl 10:00. Registrera dig här för att delta.

För mer information:

Fernando, VD
Mail: fa@2curex.com
Phone: +45 2279 5399

www.2curex.com

Certified AdviserCertified Adviser

Redeye AB

Phone: +46 8 121 576 90

Mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

Den första IndiTreat®-produkten inom metastaserad kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra solida cancerformer.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com.