2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

May 3 | 2022

Copenhagen — May 3, 2022 — Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil och på bolagets hemsida (www.2curex.com).

Årsredovisningen kommer att presenteras för godkännande vid årsstämman den 24 maj 2022, som meddelats den 21 april 2022 i kallelsen till årsstämman i 2cureX AB.

Årsredovisningen kommer att presenteras i direktsänd webbsändning den 24 maj 2022 kl 15:00 CET. Ytterligare information om åtkomst kommer att tillhandahållas på www.2curex.com.