2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2022

April 20 | 2023

Copenhagen — April 20, 2023 — Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil och på bolagets hemsida (www.2curex.com).

Årsredovisningen kommer att presenteras för godkännande vid årsstämman den 25 maj 2023 och en företagskommentar kommer att hållas av Infront Direct Studios.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com