2cureX ökar takten i kommersialiseringen av IndiTreat® – tecknar två nya distributörsavtal inför lansering andra halvan av 2020

March 6 | 2020
2cureX AB (”2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar idag att företaget har ingått två partnerskapsavtal som ett led i kommersialiseringen av IndiTreat® testet i Europa. Partnerskapsavtalen med YourRad AB, Sverige och Paralax Life Science Group, Bulgarien kommer att bidra till ökad kommersiell aktivitet och möjliggör flera kontakter med offentliga och privata sjukhus på marknaderna ifråga. 2cureX kommer att lansera IndiTreat® testet på den europeiska marknaden under andra halvåret 2020.

Partnerskapen med dessa distributörer kommer att hjälpa till att positionera IndiTreat® mot en stor kundbas, och drar nytta av distributörernas kunskaper och nätverk inom onkologiområdet på de nordiska och östeuropeiska marknaderna. Vid sidan av lanseringsförberedelserna kommer de nya samarbetena också att understödja 2cureX i arbetet med att ge kunderna tillgång till IndiTreat® testet inom ramen för företagets Early Access-program (Pre-Launch).

 ”Samarbetet med YourRad AB i Sverige och med Paralax Life Science Group i Bulgarien innebär en fantastisk möjlighet att bredda vår kundexponering, och ger tillgång till deras respektive nätverk inom cancervård på de här marknaderna”, säger Maarten van der Linden, Chief Business Officer. Han fortsätter: ”Jag är full av förväntan inför att dra igång dessa samarbeten, som visar att vi gör avgörande framsteg i vår kommersiella strategi”.

 ”Produkterna från 2cureX kommer att ändra hur beslut fattas inom cancerbehandling i Bulgarien, och så småningom sannolikt även i andra länder i regionen”, säger Dr. Dimitar Georgiev, CEO Paralax Life Science, Bulgarien, och fortsätter: ”Det är en banbrytande teknik som öppnar för en verklig individanpassad behandling”.

 ”Vi står helt bakom konceptet med funktionell precisionsmedicin och vi är angelägna, att tillsammans med 2cureX, kunna erbjuda IndiTreat® till läkare och cancerpatienter på den nordiska marknaden”, säger Magnus Forss, Managing Director YourRad AB Sverige.

 IndiTreat® är svar på ett tydligt marknadsbehov av en metod för en skräddarsydd cancerbehandling anpassad för varje patients unika behov, och som inte har de begränsningar som traditionella gentester har. IndiTreat testet fyller detta tomrum genom att ge funktionell information om hur tillgängliga läkemedelsbehandlingar direkt kan påverka patientens tumör. IndiTreat® testet identifierar de läkemedel som den aktuella patienten är mottaglig för – och, minst lika viktigt – är resistent mot.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-mail: ot@2curex.com
Telephone: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Email: ca@skmg.se
Phone: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020.

——-

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).