2cureX tyska dotterbolag erhåller bidrag för utveckling av IndiTreat®-test inom immunonkologi

October 3 | 2018
2cureX AB:s tyska dotterbolag 2cureX GmbH (”2cureX”) har erhållit ett bidrag om 810 000 EUR från det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning i syfte att utveckla ett IndiTreat®-test för individanpassade immunonkologibehandlingar.

2cureX har erhållit ett bidrag om 810 000 EUR från det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) för att anpassa IndiTreat® till en individanpassad immunonkologibehandling. Projektet genomförs tillsammans med Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE). 2cureX samfinansierar projektet med
378 000 EUR. Projektet beräknas pågå till februari 2020.

Immunonkologi har visat stor framgång i ett antal fasta cancerformer och är ett av de snabbast växande områdena inom onkologi. Immunoterapi är emellertid inte en ”single silver bullit” som presenterats av Michael Sabel, expert för ASCO (American Society of Clinical Oncology)*: ”Immunoterapi kan inte vara en enda silverkula, men vi kan behöva flera behandlingar i kombination eller i följd för att maximera dess effektivitet. Vi behöver också utveckla bättre förbehandlingstester för att hitta de patienter som är mest benägna att dra nytta av behandlingen och undvika biverkningar hos de patienter som inte är benägna att dra nytta av behandlingen.”

IndiTreat® är ett test som unikt sammanbinder respektive patient med den mest effektiva behandlingen bestående av en individuellt anpassad kombination av godkända cancerläkemedel.

Jürgen Kupper, VD för 2cureX GmbH kommenterar: “Med stöd från BMBF har vi etablerat ett starkt samarbete mellan UKE och 2cureX. Förra veckan presenterade detta team framgångsrikt sina första upptäckter till BMBF vid ett besök på vår anläggning i Hamburg. Vi ser fram emot att utöka IndiTreats® kapacitet till immunonkologiområdet.”

*https://www.asco.org/about-asco/press-center/cancer-perspectives/resistance-cancer-immunotherapy-part-ii 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD;                         E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99;             URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).