2cureX utser Dr. Henrik Harling till Chief Medical Officer

June 20 | 2019
2cureX AB (NASDAQ: 2CUREX), ett bolag i klinisk fas som har utvecklat IndiTreat®-testet, vilket möjliggör individualiserad cancerbehandling, meddelar härmed utnämningen av Dr. Med. Henrik Harling som Chief Medical Officer (CMO), med start den 1 juli 2019. I rollen som CMO kommer Dr. Harling att övervaka bolagets multinationella kliniska studier och aktivt delta i lanseringen av IndiTreat®-testet för individualiserad cancerbehandling.

”Dr. Harlings omfattande kliniska erfarenhet och stora internationella nätverk inom cancerområdet är av stor betydelse för 2cureX” säger Ole Thastrup, CEO och fortsätter; "Sedan noteringen av 2cureX på Nasdaq First North Stockholm har vi startat multinationella kliniska studier i tre stora cancerindikationer: kolorektal-, bukspottskörtel- och äggstockscancer. Dr Harling kommer att ansvara för våra pågående och framtida kliniska aktiviteter. Jag välkomnar varmt Henrik Harling till 2cureX och jag är övertygad om att hans kliniska kompetens och kunskap inom management kommer att stärka vårt team."

Innan han anslutit sig till 2cureX var Dr. Harling chef för Digestive Disease Center (Surgery and Gastroenterology) vid Bispebjerg universitetssjukhus och universitetslektor vid kirurgi vid Köpenhamns universitet. Han inrättade den danska kolorektala cancerdatabasen och var styrelseledamot för Danish Multidisciplinary Cancer Groups, Cancer Steering Committee of the National Board of Health och styrelseledamot för Danish Society of Cancer. Hans omfattande forskning fokuserar också på cancerbehandling.

"Jag har haft nöjet att följa 2cureX nära under ett antal år som medlem i bolagets Advisory Board. Jag är verkligen imponerad av vad IndiTreat®-testet kan göra för väldigt sjuka cancerpatienter. Jag är därför exalterad över att bli medlem i 2cureX-teamet, för att hjälpa varje patient att få sin egen behandling och att göra så att samhället kan nyttja de många medicinska behandlingsalternativen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Det finns alldeles säkert ett behov av 2cureX teknik" säger Henrik Harling.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat ett test kallat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).