Byte av Certified Adviser till Redeye AB

June 9 | 2020
2cureX AB (”2cureX”) har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye tillträder som Certified Adviser den 15 juni 2020. Fram till dess kommer Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:
Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Certified Adviser (från och med den 15 juni 2020)
Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).