KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 2CUREX AB (PUBL)

February 29 | 2024

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständigt beslut återfinns på bolagets hemsida. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Förändringar i styrelsen

Vid extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ) idag, den 29 februari 2024, beslutades att välja in Grith Hagel som ordinarie styrelseledamot.

Detta inval är en del av ett strategiskt initiativ där 2cureX förfinar sin strategi för att underlätta implementeringen av IndiTreat®-testning på enskilda sjukhus. En sådan utveckling mot decentralisering kräver en förstärkning av bolagets expertis inom tekniska och regulatoriska områden. Grith Hagel är med sin bakgrund och expertis väl lämpad att bidra till integrationen och införandet av IndiTreat®-plattformen på cancersjukhus.

Som medgrundare av 2cureX och tidigare på BioImage, ett företag som utvecklades från Novo Nordisk, där hon hade en avgörande roll i att etablera och hantera ett mycket lönsamt partnerskap mellan BioImage och Amersham plc (nuvarande GE Healthcare) visar hon sin kapacitet. Dessutom understryker Griths bidrag som uppfinnare med en omfattande portfölj av utfärdade patent, särskilt de som erbjuder ett betydande immaterialrättsligt skydd för IndiTreat® på viktiga globala marknader, hennes värdefulla tillgång för företaget.

Styrelsen består hädanefter av Tonny Bülow-Nielsen, Grith Hagel och Ole Thastrup.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 16:00 CEST.

Malmö i februari 2024

2cureX AB (publ)

Styrelse och verkställande direktör