Korrektion till ”Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 23 april 2021.

April 24 | 2021
Rättelser har gjorts av "Beslutsförslag i korthet" till punkt 10 "Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör Fernando Andreu genom emission av teckningsoptioner " för att förtydliga beräkningen av teckningskursen för teckningsoptionerna.

Rätt version bifogas detta pressmeddelande.

Malmö i April 2021

2cureX AB

STYRELSEN

För mer information om 2cureX:

Fernando Andreu, VD

E-post: fa@2curex.com

Tel: +45 2279 5399

www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB

Phone: +46 8 121 576 90

Mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

Den första IndiTreat®-produkten inom metastaserad kolorektal cancer introduceras på den europeiska marknaden. Efterföljande produkter hjälper patienter i olika stadier av kolorektal cancer och andra solida cancerformer.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com.