Presentation av poster vid ESMO 2018 i München

October 23 | 2018
2cureX AB (”2cureX”) meddelar idag att en av bolagets kliniska partners, Vejle sjukhus, presenterade en poster vid ESMO (European Society for Medical Oncology) -kongressen i München den 19-23 oktober 2018. Postern, vilken benämns “Predictive value of in-vitro testing anti-cancer therapy sensitivity on 3D micro-tumors (tumoroids) from patients with metastatic colorectal cancer – a feasibility study”, innehåller information om den initiala kliniska genomförbarhetsstudien som genomfördes under Q4 2017. 2cureX har sedan tidigare presenterat kliniska data från den pågående kliniska valideringsstudien i kolorektalcancer vid ESMO GI Barcelona i juni 2018.

Postern presenterades av konsulten och docenten Lars Henrik Jensen (Institutionen för onkologi på Vejle sjukhus) och titeln på postern är Predictive value of in-vitro testing anti-cancer therapy sensitivity on 3D micro-tumors (tumoroids) from patients with metastatic colorectal cancer – a feasibility study. Ett abstract på postern kan hittas på följande länk.

Slutsatsen som dras i presentationen är: ”Detta är den första kliniska studien av sitt slag. Metoden för val av ”last-line”-behandling i kolorektalcancer baserat på färska biopsier var möjlig eftersom resultat erhölls i sju av tio fall. Försöker utökas nu till en fas II-studie med PFS som primär slutpunkt.”  

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 221153 99 Telefon: +45 22902469
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).