Vejle universitetssjukhus och 2cureX har erhållit godkännande att inleda en klinisk studie i bukspottkörtelcancer

November 16 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget tillsammans med dess kliniska partner Vejle universitetssjukhus har erhållit godkännande att inleda en klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer. Patienter kommer att inkluderas i den kliniska studien från och med november 2018 till och med december 2020. Utfallsdata kommer att samlas in till och med december 2023. Studien är en prövarinitierad studie där kostnader delas mellan Vejle universitetssjukhus och 2cureX. IndiTreat valideras nu kliniskt i tre vanliga cancerindikationer (kolorektalcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer).

Bukspottkörtelcancer är en av de vanligaste och mest dödliga cancerformerna globalt. Det finns därför ett omfattande behov av att hitta verktyg som kan profilera läkemedelskänsligheten hos den enskilda patientens tumör. IndiTreat® har i kolorektal- och äggstockscancer visat att patienter som är lika diagnosticerade visar heterogena läkemedelssvar. Denna heterogenitet öppnar nya perspektiv för individanpassad behandling. Den kliniska studien har godkänts av Hälsoetiska kommittén i Danmark.

“Cancer i bukspottkörteln är en av de allvarligaste cancersjukdomarna och vi behöver därför förbättra våra behandlingsmetoder”, säger huvudprövare och överläkare Lars Henrik Jensen (Vejle universitetssjukhus). Han fortsätter: ”I den kliniska studien kommer vi att klargöra IndiTreats® förmåga att förutse effektiviteten av medicinsk behandling hos metastatiska bukspottkörtelcancerpatienter och vi kommer att öppna upp för individanpassad, skräddarsydd behandling för respektive patient”. Lars Henrik Jensen avslutar: ”Förutom att hitta den mest effektiva livsförlängande behandlingen finns det också ett mycket viktigt perspektiv i att identifiera en effektiv neoadjuvant behandling, vilket kommer att minska cancer och därigenom få fler patienter till kirurgi. Detta kommer att öka chansen för överlevnad.”

”En framgångsrik lansering av denna kliniska valideringsstudie är en viktig framgång för 2cureX eftersom det öppnar upp en ny potentiell marknad för IndiTreat®” säger 2cureXs VD Ole Thastrup. Han fortsätter ”Prövningen i bukspottkörteln har viktiga perspektiv för de patienter som har drabbats av denna förödande sjukdom. Det är dessutom mycket spännande för 2cureX att ha lanserat kliniska studier i tre stora cancerindikationer under ett år och det understryker IndiTreats® generella användbarhet i att bli ett oumbärligt verktyg för onkologer att på förhand definiera läkemedelskänsligheten hos den enskilda cancerpatientens tumör.”

IndiTreat® har utvecklats av 2cureX i bolagets laboratorium vid sjukhus i Köpenhamn och Hamburg.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 22115399

www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).