2cureX AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

November 24 | 2017
Idag, den 24 november 2017, inleds handeln i 2cureX AB (”2cureX”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0010468124 och handlas under symbolen ”2CUREX”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

http://www.2cureX.com/ 

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017.

Om 2cureX

2cureX är ett danskt bolag som utvecklar en metod vid namn IndiTreat™ vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat™ har även potential att användas inom andra cancerindikationer. 2cureX har exempelvis positiva resultat inom bröst-, äggstocks- och njurcancer.