2cureX AB: Godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

November 22 | 2017
2cureX AB (”2cureX”) meddelar härmed att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 22 november 2017, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i 2cureX:s aktier beräknas att bli den 24 november 2017.

VD Ole Thastrup kommenterar:

”I oktober 2017 genomförde vi en nyemission som kraftigt övertecknades och speglade det intresse som finns för 2cureX. Med emissionslikviden kommer vi att kunna finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av vår metod IndiTreat™, t.ex. CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation och etablering av ytterligare valideringssiter. Marknadslansering av IndiTreat™ planeras under 2020.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

2cureX:s bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: https://www.2curex.com/investors/nasdaq-stockholm-first-north/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

 E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

http://www.2cureX.com/ 

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017.

Om 2cureX

2cureX är ett danskt bolag som utvecklar en metod vid namn IndiTreat™ vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat™ har även potential att användas inom andra cancerindikationer. 2cureX har exempelvis positiva resultat inom bröst-, äggstocks- och njurcancer.