Press & News

People are different and so is their cancer, patients should be treated individually.

2cureX erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket

March 28, 2019

IR

Regulatory

Swedish

2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolagets patentskydd av nyckelprodukten IndiTreat® har utökats till USA. Som tidigare kommunicerats erhöll 2cureX i augusti 2018 godkännande av patentet “Identifying compounds modifying a cellular phenotype” med patentnummer 3164709 i Europa. 2cureX erhåller nu samma skydd på den amerikanska marknaden genom godkännandet av det amerikanska patentet med ansökningsnummer 15/321,888. Det amerikanska patentet kommer att vara giltigt till tidigast juli 2035. Patentet handläggs för närvarande i områden utanför Europa och USA.

2cureX har utvecklat och kliniskt validerar IndiTreat®-testet som unikt matchar den enskilde cancerpatienten med en effektiv medicinsk behandling. IndiTreat® genererar tusentals små mikrotumörer (tumöroider) från ett litet vävnadsprov taget från patientens primära tumör eller metastaser. 2cureX:s patent skyddar applikationen av tumöroidtekniken i en klinisk miljö där tillgängliga mono- och kombinationsbehandlingar testas på patientens tumöroider. Fördelen med IndiTreat® är att patienten kommer att få rätt behandling direkt efter att testet har slutförts.

IndiTreat® hjälper onkologivårdgivaren att avgöra vilken cancerbehandling som patienten är känslig respektive resistent mot. IndiTreat® blir för närvarande kliniskt validerat inom kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer. Positiva interimdata inom kolorektalcancer kunde presenteras i februari 2019.

”Det är verkligen givande att se att vår ursprungliga idé att ta fram ett individuellt behandlingstest nu är erkänt i både Europa och USA”, säger Grith Hagel, uppfinnare och utvecklingschef på 2cureX och hon fortsätter; ”vi utökar ständigt omfattningen av IndiTreat® till nya cancerindikationer och även förebyggande cancermedicin. Det solida patentskyddet är viktigt när vi etablerar nya partnerskap med kliniska institutioner.”

”2cureX är i full flärd med att förbereda lanseringen av IndiTreat® på den europeiska marknaden”, säger Maarten van der Linden, Chief Business Officer och han fortsätter; ”att vi nu har erhållit starkt patentskydd av IndiTreat®-testet i USA stärker både vår position i kommersiella diskussioner och 2cureX:s attraktivitet för potentiella partners att lansera IndiTreat® på nya marknader, såsom USA.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).