2cureX erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket

March 28 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolagets patentskydd av nyckelprodukten IndiTreat® har utökats till USA. Som tidigare kommunicerats erhöll 2cureX i augusti 2018 godkännande av patentet “Identifying compounds modifying a cellular phenotype” med patentnummer 3164709 i Europa. 2cureX erhåller nu samma skydd på den amerikanska marknaden genom godkännandet av det amerikanska patentet med ansökningsnummer 15/321,888. Det amerikanska patentet kommer att vara giltigt till tidigast juli 2035. Patentet handläggs för närvarande i områden utanför Europa och USA.

2cureX har utvecklat och kliniskt validerar IndiTreat®-testet som unikt matchar den enskilde cancerpatienten med en effektiv medicinsk behandling. IndiTreat® genererar tusentals små mikrotumörer (tumöroider) från ett litet vävnadsprov taget från patientens primära tumör eller metastaser. 2cureX:s patent skyddar applikationen av tumöroidtekniken i en klinisk miljö där tillgängliga mono- och kombinationsbehandlingar testas på patientens tumöroider. Fördelen med IndiTreat® är att patienten kommer att få rätt behandling direkt efter att testet har slutförts.

IndiTreat® hjälper onkologivårdgivaren att avgöra vilken cancerbehandling som patienten är känslig respektive resistent mot. IndiTreat® blir för närvarande kliniskt validerat inom kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer. Positiva interimdata inom kolorektalcancer kunde presenteras i februari 2019.

”Det är verkligen givande att se att vår ursprungliga idé att ta fram ett individuellt behandlingstest nu är erkänt i både Europa och USA”, säger Grith Hagel, uppfinnare och utvecklingschef på 2cureX och hon fortsätter; ”vi utökar ständigt omfattningen av IndiTreat® till nya cancerindikationer och även förebyggande cancermedicin. Det solida patentskyddet är viktigt när vi etablerar nya partnerskap med kliniska institutioner.”

”2cureX är i full flärd med att förbereda lanseringen av IndiTreat® på den europeiska marknaden”, säger Maarten van der Linden, Chief Business Officer och han fortsätter; ”att vi nu har erhållit starkt patentskydd av IndiTreat®-testet i USA stärker både vår position i kommersiella diskussioner och 2cureX:s attraktivitet för potentiella partners att lansera IndiTreat® på nya marknader, såsom USA.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).