2cureX fortsätter sitt arbete med att säkra ett starkt IP-skydd för sitt IndiTreat-test i USA

November 6 | 2019
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) kan idag glädjande meddela att ett patent på IndiTreat®-testet har beviljats i USA. I mars 2019 meddelade 2cureX att bolaget erhållit ett Notice of Allowance för patentansökan med nummer 15/321,888. Detta patent har nu utfärdats i sin helhet med patentnummer US 10,371,695.

Att utöka 2cureX patentskydd för IndiTreat-testet på den amerikanska marknaden har varit en viktig del av bolagets långsiktiga kommersialiseringsstrategi och lanseringsinsatser bortom marknadsintroduktion 2020. Som en del av IP-processen har liknande patent tidigare utfärdats i Europa och nyligen i Hong Kong.

Grith Hagel, uppfinnare och Head of Project Management på 2cureX kommenterar: ”Att skräddarsy rätt behandling för den enskilda cancerpatienten är ett hett ämne för läkare, patienter och hälsomyndigheter idag. När 2cureX grundades år 2006 formulerade vi en vision om att utveckla en teknik som skulle kunna matcha den enskilda cancerpatienten med en effektiv medicinsk behandling”, säger Grith Hagel och fortsätter: ”Vårt IndiTreat-test levererar nu denna matchning och det är ett nöje att se att det får fullt patentskydd även för den amerikanska marknaden ”.

”2cureX befinner sig mitt i bolagets förlanseringsverksamhet för att bana väg för en fullständig lansering av IndiTreat under 2020” säger Maarten van der Linden, Chief Business Officer och fortsätter: ”I diskussionerna vi har med kommersiella intressenter och potentiella partners blir vi ofta frågan om hur väl vår teknik skyddas på de stora marknaderna. Att slutföra detta steg i patentskyddet för den amerikanska marknaden är ett viktigt steg för vårt företag och våra pågående lanseringsinsatser”.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post:
ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).