2cureX fortsätter sin IP-expansion genom säkrande av patent på sitt IndiTreat-test i Hong Kong

October 15 | 2019
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) har idag glädjen att meddela beviljande av ett Hong Kong-patent (HK1237870) på sin nyckelprodukt, IndiTreat®. Som tidigare kommunicerats har 2cureX även beviljats ett europeiskt patent (EP3164709) i augusti 2018 och ett Notice of Allowance (15/321 888) i USA i mars 2019. Hong Kong-patentet gäller fram till juli 2035.

Utvidgningen av patentportföljen för IndiTreat® är viktig när det gäller att etablera framtida kommersiella partnerskap. Ett starkt skydd av IndiTreat® stärker också den pågående lanseringsaktiviteten och ger en hållbar konkurrensfördel. Patentskydd i Hong Kong öppnar en intressant port till den asiatiska marknaden.

IndiTreat® tillhandahåller ett nytt funktionellt test som stöder de befintliga diagnostiska processerna för kliniker för att individualisera cancerbehandling. Tekniken identifierar den läkemedelsbehandling som den enskilda patienten är känslig för och – lika viktigt – den som patienten är resistent mot.

“Den kliniska förutsägbarheten i IndiTreat-testet växer ständigt. För att säkerställa en framgångsrik kommersialisering av IndiTrea®t är det därför mycket betryggande att se att 2cureX:s patentskydd utvidgas till nya attraktiva marknader”, säger VD Ole Thastrup, och fortsätter; “Jag är tacksam för våra mycket innovativa forskare, som i direkt interaktion med kliniker har skapat en stark och konkurrenskraftig plattform för att utforma effektiva cancerbehandlingar”.

För att stärka kommersialiseringen driver 2cureX åtta kliniska program, som kontinuerligt tillhandahåller data för att förbättra testets förmåga att identifiera den mest effektiva medicinska behandlingen för varje cancerpatient.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019.

Om 2cureX
2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).