2cureX inbjuder till investerarträff i Stockholm den 15 maj 2019

May 10 | 2019
2cureX AB (”2cureX”) inbjuder härmed aktieägare och intressenter att delta vid en investerarträff i Stockholm. Bolaget kommer att presentera den pågående verksamheten, vägen framåt för 2cureX samt erbjudandet för bolagets pågående företrädesemission. Investeraträffen hålles på Scandic Klara i Stockholm och insläppet börjar kl. 11.30. Det kommer att serveras lunch samt förfriskningar i samband med investerarträffen. Träffen anordnas tillsammans med OmniCar Holding AB samt Sedermera Fondkommission.

För att delta på investerarträffen den 15 maj 2019, vänligen registrera dig här:
https://sedermera.se/sv/evenemang/2019-05-15/investerartraff-med-2curex-och-omnicar-i-stockholm 

2cureX presenterar också sin verksamhet och erbjudande på Öresundsdagen den 20 maj 2019. Öresundsdagen är ett samarbete mellan Sedermera Fondkommisson och Aktiespararna och vid evenemanget presenterar några av de mest lovande noterade små och medelstora företagen sin verksamhet och nätverkar med såväl investerare som aktiefonder. För att träffa 2cureX och delta på Öresundsdagen, anmäl dig här:
https://sedermera.se/sv/evenemang/2019-05-20/sedermeradagen-malmo 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).