2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

May 7 | 2020
Copenhagen — May 7, 2020 — Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil och på bolagets hemsida (www.2curex.com).

Årsredovisningen kommer att presenteras för godkännande vid årsstämman den 28 maj 2020 kl. 15:00.

Årsredovisningen kommer att presenteras i direktsänd webbsändning av VD Ole Thastrup och CFO Carit J. Andersen den 29 maj 2020 kl. 10:00.

Klicka här för att komma till den offentliga webbsändningen.

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399

www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

——

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).