2cureX offentliggör kommersiellt samarbete med Gibson Oncology, USA

April 4 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolaget har etablerat ett kommersiellt samarbete med USA-baserade läkemedelsföretaget Gibson Oncology LLC (”Gibson Oncology”). 2cureX kommer att använda sin IndiTreat®-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter (CRC) avseende deras känslighet för anticancerläkemedlet LMP400. 2cureX har genomfört ett test på nio patienters kolorektalcancerprov och genom detta visat att IndiTreat®-teknologin kan rangordna patienter baserat på känslighet för LMP400. Gibson Oncology planerar att genomföra en fas II-studie i metastatisk kolorektalcancer (mCRC) i Danmark under 2019. 2cureX och Gibson Oncology förhandlar i dagsläget de finansiella villkoren.

Gibson Oncology har förvärvat rättigheterna till anticancerläkemedlet LMP400 från National Cancer Institute (NCI) National Institute of Health (NIH) i USA. NCI har framgångsrikt genomfört fem stycken fas I-studier med LMP400. Gibson Oncology planerar att inleda en klinisk fas II-studie i mCRC i Danmark under 2019. LMP400 har samma molekylära mål som det välkända anticancerläkemedlet Irinotecan, vilket är ett vanligt läkemedel vid behandling av mCRC. LMP400 är ett nytt läkemedel som har utformats för att kringgå några av de allvarliga biverkningarna i samband med Irinotecan-behandling. Dessutom är utveckling av resistens efter kortvarig behandling med Irinotecan ett allvarligt problem som LMP400 förväntas övervinna.

Mark C. Rogers, styrelseordförande för Gibson Oncology, kommenterar ”vi har slutfört produktionen av LMP400 och är redo att starta en klinisk fas II-studie under 2019. Vi kommer att inkludera mCRC-patienter som blivit resistenta mot Irinotecan." Mark C. Rogers fortsätter "2cureX har presenterat övertygande data som visar effekten av LMP400 i 3D-mikrotumörer från levermetastaser som erhållits från kolorektalcancerpatienter och vi tror att stratifiering av de inskrivna patienterna baserat på IndiTreat-analysen kommer att göra det möjligt för oss att nå de kliniska slutpunkterna snabbare med mindre patienter inskrivna. Vi ser därför stor potential i samarbetet med 2cureX".

“Vi ser fram emot att hjälpa Gibson Oncology med att rangordna patienter i den kommande kliniska prövningen inom mCRC”, säger Ole Thastrup, VD för 2cureX, som fortsätter ”Detta är första gången vi använder IndiTreat®-testet för att rangordna patienter i kliniska prövningar. IndiTreat® är utvecklat för att assistera onkologer i att ta fram den bästa behandlingen för den enskilde cancerpatienten genom användning av godkända läkemedel eller läkemedelskombinationer. I samarbete med Gibson Oncology kommer vi genomföra IndiTreat®-testet med ett nytt läkemedel som ännu inte har godkänts. Detta öppnar upp en ny spännande väg för 2cureX”.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-Mail: ca@sedermera.se
Phone: +46 40 615 14 15

For more information about 2cureX:

Ole Thastrup, CEO                     Maarten van der Linden, CBO
E-Mail: ot@2curex.com E-mail: ml@2curex.com
Phone: +45 22 11 53 99 Phone: +45 22 90 24 69
URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin. De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).

Om Gibson Oncology

Gibson Oncology är ett privat läkemedelsutvecklingsföretag dedikerat till att ta fram nya, kostnadseffektiva och mycket väl tolererade Indeno anticancer-behandlingar till marknaden. Gibson avser att utveckla dessa nya läkemedel mot cancer i avancerade cancerpatienter som enstaka läkemedel och i kombinationsbehandlingar som både immunterapi och riktade terapier.