2cureX presenterar framsteg i analysutveckling för IndiTreat® i immuno-onkologi vid ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève 11-14 december 2019.

December 13 | 2019
2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelar att bolaget presenterat en betydande utveckling av IndiTreat®-testet för individualisering av immuno-onkologisk behandling vid ESMO IO-kongressen. Detta utvecklingsprojekt finansieras av det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet och genomförs i samarbete med University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE).

Immuno-onkologiterapi (I-O) för olika typer av cancer har bidragit väsentligt till cancerbehandlingsfältet och är bland de snabbast växande områdena inom onkologi (CAGR på 21,5%). Däremot ökar de kliniska bevisen för att I-O-terapi ofta behöver kombineras med andra läkemedelsmetoder för att förbättra det långsiktiga resultatet för patienter. Effektiviteten hos sådana kombinationer hos enskilda patienter testas bäst med ett funktionellt tillvägagångssätt som IndiTreat som mäter hur väl läkemedlen kan förstöra cancer i biopsier från varje patient.

I mars 2017 beviljades 2cureX och den kliniska partnern University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE) ett bidrag på 1 188 000 euro från det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) för att anpassa IndiTreat® till individualiserad immuno-onkologisk behandling.

Ett vetenskapligt abstrakt som sammanfattar projektets framsteg har nu valts ut för en posterpresentation vid årets ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève.

"Med generöst stöd från BMBF har vi kunnat stärka vårt samarbete med flera kliniska och vetenskapliga partners vid UKE", säger Tabea Sturmheit, Senior Research Scientist och hon fortsätter: "Tillsammans har vi gjort viktiga framsteg för att så småningom kunna erbjuda en funktionell IndiTreat-testvariant som kan förutsäga varje patients svar på ett specifikt IO-läkemedel och kombinationer av läkemedel.

Henrik Harling, Chief Medical Officer, 2cureX kommenterar: ”Immuno-onkologisk behandlingar, som började i melanom, representerar ett gigantisk framsteg i behandlingen av denna mycket allvarliga sjukdom och under de senaste åren har I-O-läkemedel godkänts för ett antal andra cancerformer. Men I-O är utan effekt hos vissa patienter för vilka behandlingen är godkänd och i andra cancerformer, som kolorektalcancer, kommer bara en minoritet av patienterna att dra nytta av nuvarande I-O-läkemedel. IndiTreat I-O-testet kommer att bli ett viktigt verktyg för att identifiera de patienter som kommer få ett bra resultat från en särskild I-O-behandling, till fördel för både patienter och hälsoekonomi. Vi har höga förväntningar på vår testprodukt och ser fram emot att kunna erbjuda den till patienterna.”

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2cureX.com
Tel: +45 22 11 53 99
URL: www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Tel: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design)-testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).