Press & News

People are different and so is their cancer, patients should be treated individually.

2cureX publicerar idag en ny informationsbroschyr

May 4, 2018

IR

Swedish

Idag publicerar 2cureX en ny informationsbroschyr. Informationsbroschyren kan laddas ner här.

2cureX – teaser-May 2018 (.PDF)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat® inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).