2cureX:s VD deltar på Folkemødet 2018 i Danmark

May 2 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) har blivit inbjudna av Bristol-Meyers Squibb i Danmark att delta i en paneldebatt vid ”Folkemødet 2018” med bl.a. Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen. Paneldebatten kommer att fokusera på innovation inom life science-sektorn, hur entreprenörskap ska stimuleras och hur samarbeten med akademin skapar framtidens arbetstagare. Folkemødet kommer att äga rum i Allinge på Bornholm under perioden 14-17 juni 2018 i syfte att tillhandahålla en demokratisk dialog mellan politiker och intressenter från ett brett spektrum av intressegrupper.

2cureX genomförde i november 2017 en framgångsrik publik nyemission inför notering på Nasdaq Stockholm First North och förbereder i dagsläget marknadslansering av sin proprietära teknologi IndiTreat® i de nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland. VD Ole Thastrup kommenterar; ”Vi känner oss hedrade att ses som ett av de nya, innovativa BioTech-bolagen och hedrade att få dela med oss av våra erfarenheter från att bygga upp 2cureX för att hjälpa till att definiera förutsättningarna som kommer att öka innovationen och affärsmöjligheterna inom Life Science-sektorn.”

Folkemødet i Danmark anordnas av Föreningen Folkemødet och deltagandet är kostnadsfritt. För mer information, vänligen besök https://folkemoedet.dk/.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com