2cureX samlade ledande beslutsfattare vid New Year’s Reception

February 1 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) arrangerade igår, den 31 januari 2019, 2cureX New Year’s Reception, ett evenemang där bolaget tillsammans med dess samarbetspartners och intressenter samlades för att diskutera det kommande året samt utvecklingen av IndiTreat®.

Under evenemanget arrangerades bl.a. en paneldebatt ledd av David Munis Zepernick, Head of Communication and Public Affairs vid Medicon Valley Alliance. I paneldebatten deltog Ole Thastrup, VD för 2cureX AB, Henrik Harling, Senior Medical & Scientific Advisor, MD, DMSc, Hans Schambye, styrelseförande för Dansk Biotek samt VD för Galecto Biotech AB och Mikkel Aabenhus Hemmingsen, redaktör på MedWatch.

”Att vi samlat våra samarbetspartners och intressenter för diskussion har gett oss värdefull input som kommer vara oss tillhands i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. Vi fortsätter nu förberedelserna för marknadslansering av IndiTreat®”, säger Ole Thastrup, VD för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer            Maarten van der Linden, Chief Business Officer
E-post: ot@2curex.com E-post: ml@2curex.com
Telefon: +45 22115399 Telefon: +45 22902469
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).