2cureX stärker organisationen genom rekrytering av CFO

January 16 | 2019
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolaget har rekryterat Carit J Andersen som CFO. Carit J Andersen tillträder sin position den 16 januari 2019. Andersen har över 25 års erfarenhet av ekonomistyrning och har tidigare varit verksam både inom den privata och publika sektorn. Tidigare uppdrag inkluderar rollen som CFO på AstraZeneca A/S. Carit J. Andersen kommer att vara deltidsanställd i 2cureX och kommer att erhålla marknadsmässig ersättning för uppdraget.

2cureX har utvecklat IndiTreat®, vilket är ett funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® är tilltänkt att förlanseras på marknaden redan under det andra halvåret 2019 och 2cureX förbereder i dagsläget marknadslanseringen. I syfte att stärka upp organisationen inför marknadslanseringen har 2cureX nu rekryterat Carit J. Andersen som deltids-CFO för bolaget. Carit J. Andersen innehar en M.Sc. inom Business Administration och är ägare av Decisionconsult A/S som konsulterar bolag rörande ekonomistyrning samt verksamhetsledning. Tidigare erfarenheter inkluderar rollen som CFO för AstraZeneca A/S. I sin roll kommer Carit J. Andersen att förstärka 2cureX:s arbete med att uppnå kommersiella framgång med IndiTreat®.

”2cureX förbereder i dagsläget förlanseringen av IndiTreat® och genom rekryteringen av Carit som CFO stärker vi organisationen ytterligare inför marknadslanseringen. Carit bidrar med lång erfarenhet och kommer att vara en viktig del av den spännande resa vi har framför oss”, säger Ole Thastrup, VD för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer

E-post: ot@2curex.com

Telefon: +45 221153 99

www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).