2cureX stärker sin patentportfölj med nytt godkänt europeiskt patent

August 22 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar härmed att bolaget erhållit ett godkännande av det europeiska patentverket (EPO) avseende patentet “Indentifying compounds modifying a cellular phenotype” med patentnummer 3164709. Patentet skyddar användningen av patienthärledda mikrotumörer för utformning av cancerbehandling. Tillsammans med 2cureX:s existerande patentportfölj skapar det nya patentet ett brett skydd av bolagets IndiTreat-teknologi på de planerade lanseringsmarknaderna i Europa. Patentet är giltigt till och med juli 2034. Patentet granskas för närvarande även på marknader utanför Europa (t.ex. USA).

IndiTreat-teknologin generar tusentals små mikrotumörer (tumöroider) från ett litet vävnadsprov från patentens primära tumör eller metastaser. 2cureX:s patent skyddar tillämpningen av tumöroid-teknologin i en klinisk miljö där hundratals olika mono- och kombinationsbehandlingar testas på den individuella cancerpatientens tumöroider.

Målsättningen är att IndiTreat ska hjälpa onkologiska vårdgivare att avgöra vilken cancerbehandling som patienten är känslig mot respektive resistent mot. IndiTreat valideras för närvarande kliniskt i både kolorektalcancer och äggstockscancer och marknadslansering är planerad i Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien under 2020.  

“Detta är ett viktigt erkännande av 2cureX:s centrala roll i utformningen av effektiva behandlingar för individuella cancerpatienter”, säger Grith Hagel, uppfinnare och Head of Development på 2cureX och fortsätter; ”IndiTreat-teknologin har redan visat sin kapacitet i kolorektalcancer- och äggstockscancer-patienter och även visat sin potential att bli ett viktigt verktyg för individanpassade behandlingar i den nära framtiden.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).