Press & News

People are different and so is their cancer, patients should be treated individually.

2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie

May 6, 2022

IR

Regulatory

Swedish

2cureX har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 6 maj 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för 2cureX AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.