2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie

May 6 | 2022

2cureX har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 6 maj 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för 2cureX AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.