Den sista patienten är registrerad med framgång i världens första interventionsstudie med 3D-mikrotumörer som vägledning för val av cancerbehandling.

October 1 | 2020
Idag registrerade 2cureX’s kliniska partner Universitetssjukhuset Vejle den sista patienten i den kliniska valideringsstudien TICC1. I denna interventionsstudie guidar testresultaten från IndiTreat® läkemedelsbehandlingen av patienter med metastaserad kolorektal cancer som har uttömt riktlinjebaserade behandlingsalternativ.

Den kliniska prövningen TICC1 (Clinicaltrials.gov nr. NCT03251612) lanserades i slutet av 2017 i syfte att utvärdera IndiTreats förmåga att framgångsrikt vägleda läkemedelsbehandling av patienter med metastaserad kolorektal cancer i slutstadiet. Som planerat i testprotokollet har 45 patienter registrerats och behandlats i enlighet med IndiTreat®-resultaten. Denna studie är världens första interventionsstudie där patientbehandling styrs av 3D-mikrotumörteknologi.

Tilltalande metod för både onkologer och patienter

“Konceptet att testa läkemedels effekter direkt på en patients tumörceller i ett laboratorie är mycket tilltalande för både onkologer och våra patienter. År 2017 föreslog vi att använda IndiTreat®-testet för att screena en panel med standardläkemedel och off-label-läkemedel för att identifiera behandlingar som patienten var känslig för och utesluta läkemedel som patienten var resistent mot. Det är med ett stort nöje som vi nu fyllt kvoten av patienter för denna studie. Den sista patienten kommer nu att behandlas enligt testresultatet och resultatet kommer att utvärderas efter åtta veckor. Resultaten av studien kommer att publiceras när all data har analyserats”, säger Lars Henrik Jensen, Principal Investigator på Universitetssjukhuset Vejle.

Inditreat ger onkologen möjlighet att välja bästa möjliga behandling

“För närvarande finns det ingen evidensbaserad behandlingsrekommendation för patienter när riktlinjerekommendationer har uteslutits. Ambitionen med det nya IndiTreat®-testet är att ge onkologer möjlighet att välja bästa möjliga behandling även för allvarligt sjuka patienter precis som de som ingår i TICC1-studien. Vi väntar därför ivrigt på resultatet av denna studie”, säger Henrik Harling, Chief Medical Officer på 2cureX.

Viktig milstolpe

Vi har nu nått en mycket viktig milstolpe och jag vill tacka Universitetssjukhuset Vejle för deras framåtblickande och mycket professionella hantering av denna studie. Jag tror att denna studie kommer att visa IndiTreat´s förmåga att förutsäga vilka läkemedel som ska användas för den enskilda patienten som lider av kolorektal cancer. Vi började med patienter som lider av den mest avancerade formen av kolorektal cancer. Om våra förväntningar uppfylls kan det leda till ett paradigmskifte i cancerbehandling”, säger Ole Thastrup, CEO of 2cureX. 

For more information about 2cureX, please contact:
Ole Thastrup, CEO
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99

www.2curex.com

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
E-mail: 
certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020.

 ——————————————————-

 Om 2cureX

 2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

 IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

 IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden.

 IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

 Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).