Försiktighetsåtgärder med anledning av COVID-19: Insatser på distans säkrar fortsatt screening av prov till stöd för cancerpatienter

March 12 | 2020
2cureX har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder med anledning av det pågående COVID-19-utbrottet. Dessa åtgärder påverkar inte utsikterna för 2cureX kommande marknadslansering av IndiTreat.

I enlighet med de danska myndigheternas rekommendationer har 2cureX beslutat att alla funktioner där så är möjligt ska upprätthållas genom arbete hemifrån. Personal som är kritisk för våra laboratorieaktiviteter kommer att arbeta i rotation för att säkerställa kontinuerlig leverans till våra kliniska och kommersiella partners. Det här extraordinära läget förväntas fortgå tills de danska hälsovårdsmyndigheterna ger andra direktiv. Partners, kunder och investerare kan fortsatt hålla kontakt med 2cureX genom de vanliga kanalerna.

VD Ole Thastrup kommenterar: ”Den här förändringen av de anställdas arbetssituation kommer inte att påverka våra planer att lansera IndiTreat under andra halvåret 2020.  Vidare fortsätter vi med screening av patientprover i den takt de inkommer”.

Ole Thastrup fortsätter: ”Vi är i nära kontakt med våra kliniska och kommersiella partners. Med tanke på den rådande coronaviruskrisen är det viktigt att hålla i minnet att hälso- och sjukvårdens största utmaning alltjämt är att ge effektiv behandling till cancerpatienter.

Vi står bakom den danska regeringens kraftfulla åtgärder och hoppas att de ska ha en positiv inverkan på begränsningen av virusets utbredning”.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-mail: ot@2curex.com
Telephone: +45 2211 5399
www.2curex.com

——-

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).