Förtydligande om teckningsoptioner beslutade om på årsstämma

May 29 | 2018
Igår, den 28 maj 2018, hölls årsstämma 2cureX AB (publ). Bolaget publicerar härmed ett förtydligande avseende nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som stämman fattade beslut om.

Optionsprogram riktat till Jørgen Drejer, styrelseledamot 2cureX AB

Jørgen Drejer berättigas till teckning av 40 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av totalt 40 000 nya aktier. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2018. Nyttjandeperioden är den
28 maj – 28 september 2021. Teckningskursen per aktie beräknas som genomsnittet av slutkursen för bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.

Optionsprogram riktat till Povl-André Bendz, styrelseordförande 2cureX AB

Povl-André Bendz berättigas till teckning av 80 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av totalt 80 000 nya aktier. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2018. Nyttjandeperioden är den 28 maj – 28 september 2021. Teckningskursen per aktie beräknas som genomsnittet av slutkursen för bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.

Optionsprogram riktat till Jürgen Kupper, VD för 2cureX GmbH

Jürgen Kupper berättigas till teckning av 160 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av totalt 160 000 nya aktier. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2018. Nyttjandeperioden är den 28 maj – 28 september 2020. Teckningskursen per aktie beräknas som genomsnittet av slutkursen för bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.

Optionsprogram riktat till Maarten van der Linden, CBO i 2cureX AB och 2cureX GmbH

Maarten van der Linden berättigas till teckning av 80 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av totalt 80 000 nya aktier. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2018. Nyttjandeperioden är den 1 april – 1 augusti 2021. Teckningskursen per aktie beräknas som genomsnittet av slutkursen för bolagets aktier på NASDAQ Stockholm First North på varje handelsdag under perioden 8 maj 2018 till och med 28 maj 2018 (båda dagarna inklusive) med tillsats av 12%.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).