Press & News

People are different and so is their cancer, patients should be treated individually.

Korrektion till “Kallelse till årsstämma i 2cureX AB” utfärdad den 21 april 2022

April 22, 2022

IR

Regulatory

Swedish

Rättelser har gjorts av “Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska” ändras från den 17 maj till 16 maj och “Förvaltarregistrerade aktier” från den 17 maj till 16 maj och utarbetande av procedurerna.

Rätt version bifogas detta pressmeddelande.