2cureX i Tyskland får bidrag för att anpassa IndiTreat® för vägledning av immunterapi mot äggstockscancer

April 6 | 2020
Köpenhamn, 6 april 2020 — 2cureX AB (“2cureX”, NASDAQ: 2CUREX) meddelade idag att 2cureX AB:s tyska dotterbolag 2cureX GmbH (”2cureX”) har beviljats ytterligare bidrag från det tyska utbildnings- och forskningsministeriet. Bidraget ska användas till att anpassa företagets IndiTreat®-test för individualisering av immunterapi för patienter som lider av äggstockscancer. Projektet genomförs i samarbete med universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, “UKE”).

I januari 2017 beviljades 2cureX och UKE 810 216 euro för att anpassa IndiTreat®-testet till äggstockscancer och förutsäga immunterapi läkemedelssvar hos patienter med äggstockscancer. Arbetet har fortskridit på ett mycket tillfredsställande sätt och det tyska utbildnings- och forskningsministeriet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) har nu beslutat att stödja projektet med ytterligare ett bidrag om 1 322 520 euro, i avsikt att påskynda arbetet så att metoden snabbare kan komma patienterna till gagn. 2cureX kommer att motta 553 280 euro.

Tack vare framgångsrik verkan mot olika solida tumörer har immunterapi blivit den snabbast växande behandlingsmetoden inom onkologi. Emellertid finns ett växande kliniskt stöd för att immunterapi ofta behöver kombineras med andra läkemedelsformer för att förbättra det långsiktiga utfallet för patienter.

Äggstockscancer leder till mer än 40 000 kvinnors död i Europa varje år, då effektiva och långtidsverkande terapier saknas. Nästan samtliga patienter utvecklar resistens mot sin första behandling och mer än hälften avlider inom fem år efter diagnos.

IndiTreat®, ett test baserat på funktionell precisionsmedicin, kommer att kunna mäta effekten av både nya och existerande immunterapier, var för sig eller i kombinationsbehandling med andra cancerläkemedel. Det utgör därmed ett kraftfullt verktyg för att förbättra det allmänna utfallet för äggstockscancerpatienter.

Jürgen Kupper, vd på 2cureX GmbH, säger: “2cureX ansträngningar för att utveckla IndiTreats® förmåga att vägleda behandling av cancerpatienter är helt beroende av aktiva samarbeten med världsledande medicinska institutioner. Det är därför med stor glädje som vi nu förstärker vårt årslånga samarbete med UKE för att slutföra IndiTreat®-testet för immunterapi på äggstockscancerpatienter.”

Jasmin Wellbrock, försöksledare inom onkologi på UKE, säger: ”Inga immunonkologiska behandlingar har godkänts för äggstockscancer hittills, men det finns flera kandidater i sen klinisk utvecklingsfas. I likhet med andra cancerformer räknar vi med att se en stor variation i hur olika patienter svarar på immunterapi.”  Leticia Oliveira-Ferrer, försöksledare inom onkologi på UKE tillägger: ”Min tro är att tester baserade på funktionell precisionsmedicin kan bli ett viktigt verktyg för onkologer för att kunna identifiera de patienter som är känsliga för nya immunterapier.”

För mer information om 2cureX:
Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020.

——-

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).