2cureX utvidgar sin verksamhet genom att öppna ett screeninglab vid Centrum für innovative Medizin (CiM) i Hamburg

April 24 | 2018
2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget i syfte att förbereda lanseringen och kommersialiseringen av bolagets IndiTreat®-test har öppnat ett screeninglaboratorium vid Centrum für innovative Medizin (CiM) i Hamburg.

2cureX har sedan bildandet varit integrerat på sjukhus. Detta tillför 2cureX mycket viktig insyn avseende behov och utmaningar gällande cancer på sjukhus och patienter. Den initiala marknadslanseringen av IndiTreat® kommer att ske i Tyskland, Storbritannien och de nordiska länderna, vilka tillsammans utgör mer än 30 procent av den europeiska kolorektalcancermarknaden. Det nya screeninglaboratoriet i Tyskland kommer att hantera de kommersiella testerna i Tyskland. 2cureX genomför för närvarande en klinisk studie där IndiTreats® potential undersöks på kolorektalcancerpatienter.

Tidigt under 2018 erhöll 2cureX ett bidrag om 3 MEUR från EU:s Horizon 2020-program. 2cureX erhöll bidraget för att slutföra den kliniska valideringen av IndiTreat® och påbörja marknadslanseringen. I syfte att förbereda kommersialiseringen i Tyskland har det tyska dotterbolaget 2cureX GmbH etablerat ett IndiTreat® screeninglaboratorium vid Centrum für innovative Medizin (CiM) i Hamburg. CiM ligger i direkt anslutning till UKE. Detta underlättar både kompetensutbytet mellan samarbetspartnerna och även övergången från utvecklingsprodukt till ett certifierat IVD-test. Härutöver kommer screeninglaboratoriet bli huvudkontakt för att erbjuda IndiTreat®-tester till andra tyska onkologisjukhus.

”Att öppna ett första kommersiellt screeninglaboratorium är en viktig milstolpe för 2cureX”, säger Managing Director för 2cureX GmbH, Jürgen Kupper, och fortsätter ”Jag är nöjd att se ett stort intresse från den kliniska miljön i Tyskland att undersöka användningen av IndiTreat® i klinisk tillämpning och med det nya laboratoriet har vi nu kapaciteten att tillse detta intresse.  

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD             

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99              

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat® inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).